N

Snabbare signeringsprocess

Med elektronisk signering så går det snabbt, på någon enstaka minut kan du få ett dokument signerat oavsett vart ni befinner er.

N

Välj själv hur du vill jobba

Arbeta från din mail, vår webbaserade verktygslåda eller API. Välj det som passar dig bäst eller kombinera alla tre.
N

Flera signeringsmöjligheter

Bjud in till signering med eID, engångskod eller signering direkt på skärm. Du kan blanda de olika signeringsmöjligheterna i samma utskick.
N

Våra signeringar är EU-godkända

Våra signerade dokument är fullt godkända enligt eIDAS då vi använder eID för identifiering och PAdES för att låsa dokumentet med vårt certifikat och tidsstämpla det så att det uppfyller kraven för långtidsarkivering.
N

Det är enkelt för alla

Våra signeringstjänster är lika enkla för mottagaren att signera som för avsändaren att skicka inbjudan
N

Det signerade dokumentet

Du får tillbaka det signerade dokumentet till din mail, i loggarna inloggad i verktygslådan eller till ditt system via vårt RestAPI

Vi har använt TellusTalk till att skicka avtal till alla deltagande producenter, som de fått godkänna med BankID. Det har fungerat jättesmidigt, med Verktygslådan var det enkelt att kopiera in mottagare och skicka.
Claes Forsell-Andersson

Scenkonstkonsulent för dans, Riksteatern Skåne

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Människor hoppar