Digital signering för företag

Söker du en enkel, snabb och säker lösning för digital signering för ditt företag? Vår tjänst erbjuder EU-godkända digitala signaturer med BankID i Sverige och Norge samt eID i Finland.
Hos oss behövs inga appar eller plugins och den är helt plattformsoberoende.

 

Det finns bara fördelar med digital signering

  • Snabbt, med digitala signaturer effektiviserar man tiden på arbetsplatsen
  • Säkert, en digital signatur har samma rättsliga verkan som en handskriven signatur.
  • Enkelt, lika enkelt för mottagaren att signera som för avsändaren att skicka inbjudan
Signering med BankID

En digital signatur kräver att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat. När mottagaren signerar med BankID blir dokumentet kryptografiskt säkert och vi låser det med vårt egna kvalificerade certifikat och först då klassas den elektroniska signeringen som en digital signatur. En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna och kan ges ett högre juridiskt värde.

Skicka till många
Skicka ut inbjudan till digital signering till flera mottagare samtidigt. När man skickar till flera mottagare i samma utskick är det inget som mottagaren ser eller märker. Du kan välja att samla alla digitala signaturer i samma dokument.
Påminnelser
Skicka ut påminnelser om mottagaren glömt att signera ditt meddelande. Du kan skapa påminnelseintervall när du skapar ditt meddelande eller efter utskicket.
Signering med eID i Finland och Norge

En digital signatur kräver att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat. När mottagaren signerar med eID blir dokumentet kryptografiskt säkert och vi låser det med vårt egna kvalificerade certifikat och först då klassas den elektroniska signeringen som en digital signatur. En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna och kan ges ett högre juridiskt värde.

Observera att EU inte använder begreppet Digital Signering istället för Elektronisk signering utan delar in elektronisk signering i tre nivåer där Avancerad Elektronisk Signering av många kallas för Digital Signering och utförs med hjälp av t.ex. ett eID

Bjud in fler
Om du har missat att lägga till någon mottagare i ditt utskick så kan du i efterhand bjuda in ytterligare personer för att signera samma dokument.
Signaturordning
Skicka ut signeringsinbjudan med signaturordning och det skickas vidare ut till person nummer två när person nummer ett har signerat. Signaturerna samlas automatiskt i samma dokument.
Signering med kod
Bjud in till signering med engångskod istället för BankID. När du väljer att signera med engångskod klassas din signering som en elektronisk signering och inte digital signering. Säkerheten för elektronisk signering är lägre men får inte nekas juridisk giltighet bara för den är i en enklare elektronisk form
Adressbok
Brukar du skicka till samma mottagare? Effektivisera dina utskick och skapa en adressbok och spara de kontakter som du brukar göra utskick till. Det är lika enkelt att skicka till en adressbok som en mottagare.
Schemalägg
Ska du skicka ditt meddelanden en annan dag eller tid, schemalägg ditt meddelande inloggad i din verktygslåda på webben.
Signering på skärm

Mottagaren öppnar och läser ditt meddelande och signerar med sin namnteckning direkt på skärmen med finger eller mus. När man väljer att signera direkt på skärm klassas signaturen som en enkel signatur (SES). Säkerheten vid identifieringen är lägre men den får inte nekas juridisk giltighet bara för att den är i elektronisk form. Den här formen av elektronisk signering rekommenderas vid enklare avtal där identifieringen av den som signerar inte är avgörande.

Mallar
Skapa en mall för digital signering och använd som standardinställning och varje gång du loggar in i verktygslådan så behöver du bara lägga till mottagare och bifoga den PDF som ska signeras och skicka.
Dölj personnummer
Vi tar bort personnumret och sätter dit en unik kod istället som vi får från BankID vid signeringen. Viktigt att veta är att om man väljer att dölja personnumret är det svårare att veta vem som signerat och det klassas då som en elektronisk signering och inte en digital signering. Säkerheten för elektronisk signering är lägre men får inte nekas juridisk giltighet bara för den är i en enklare elektronisk form

Integrera lätt i system eller applikation, jobba från din mail eller vår webbaserade verktygslåda

N

Koppla ihop dina affärssystem med vårt RestAPI

Du kan enkelt bygga in våra kompletta SMS-tjänster i dina system och applikationer, finns flera API:er att välja mellan. Se dokumentationen om vårt RestAPI här.

N

Bygg in digital signering på er hemsida!

Det är enkelt att bygga in vår signeringslösning på sin egen hemsida. På den här sidan kan du testa hur enkelt och smidigt det kan vara. Skicka webbutvecklarna hit så löser de det ihop med våra tekniker!

N

EU-godkänd digital signatur

Våra signerade dokument är fullt godkända enligt eIDAS då vi använder BankID för identifiering och PAdES för att låsa dokumentet med vårt certifikat och tidsstämpla det så att det uppfyller kraven för långtidsarkivering. Läs mer om säkra signeringslösningar och lagen om elektronisk signering här.

Kombinera med BankID

Mottagaren måste enkelt låsa upp meddelandet med BankID för att kunna läsa ditt meddelande och sedan signera med BankID. Vill man vara extra säker kan man låsa inloggningen till ett specifikt personnummer. Det underskriva dokumentet hittar du inloggad i din verktygslåda eller i din mejlkorg. Den här tjänsten kallar vi för skyddade meddelanden.

Signera digitalt med en kvalificerad elektronisk signatur

TellusTalk är först i Sverige med att erbjuda företag att kunna utfärda kvalificerade certifikat så man slipper skriva under som privatperson för företagets räkning. Certifikaten utfärdas på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster. En kvalificerad elektronisk signatur är den enda formen som ges samma juridiska giltighet som en handskriven signatur inom hela EU.

Skillnaden mellan elektronisk signering och digital signering

Elektronisk signering är en bred term och kan till exempel vara ett klick eller en inklistrad scannad autograf. Säkerheten för elektronisk signering är lägre men får inte nekas juridisk giltighet bara för den är i en enklare elektronisk form. Lösningar som baseras på ett klick i ett mail, där t.ex. mottagarens IP-adress sparas som identifiering, har långt ifrån lika högt bevisvärde som en digital signatur. Enkel elektronisk signering är till för företag som söker en enklare typ av avtal där identifieringen av den som signerar inte är avgörande.

En digital signatur kräver att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat dokumentet, det kan till exempel göras via autentisering med BankID. Vi låser det signerade dokumentet med vårt kvalificerade certifikat för att säkerställa dess integritet. En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna och kan ges ett högre juridiskt värde. Digital signering är för företag som har högre krav på identifieringen av den som signerar avtalet eller dokumentet.

Single Sign On med SAML2 / ännu enklare att logga in på TellusTalk

Visst är det jobbigt med alla dessa inloggningar och lösenord man ska komma ihåg. Tänk om man bara kunde använda sin vanliga jobb inloggning. Den här typen av lösningar går under begreppet Single Sign On (SSO). Den mest etablerade av dessa är SAML2 och stöds av alla större och etablerade aktörer på marknaden Microsoft, Google, Amazon och system som Active Directory, Azure och LDAP. Med andra ord så finns det en ganska stor chans att även ert företag har stöd för Single Sign On med SAML2. Tveka inte att kontakta oss med era frågor