Med personlig SMS-marknadsföring kan du snabbt stärka varumärket på ett effektivt sätt med vår SMS Gateway. SMS-marknadsföring ska kännas personligt och fungera som en kort och rak kanal till dina kunder som fångar deras intresse direkt. Mottagaren ska uppleva att reklamen är riktad mot sig, både i utseende, innehåll och i tid.

Steg 1.
Ta reda på vilka som är din målgrupp, när du känner dina kunder ökar chansen att din marknadsföring träffar rätt. När dina reklamutskick är relevanta för dina kunder ökar chansen att de öppnar ditt meddelande, läser det och även nappar på erbjudandet.

I verktygslådan kan du enkelt dela upp dina kundlistor i egenskaper och på så sätt skicka rätt SMS till rätt kund.

Steg 2.
Träffsäkert innehåll gör att dina mottagare öppnar SMS:en och tar till sig av ditt innehåll. Våga vara personlig och annorlunda mot hur konkurrenterna marknadsför sig. Det är dock viktigt att kunderna förstår budskapet och känner sig trygga med det du vill förmedla, ett unikt erbjudande, en lansering eller kanske uppmärksamma de på en tjänst som du tror att de inte känner till än.

Med vår SMS Gateway är det enkelt att skicka erbjudanden till fler i samma utskick och samtidigt vara personlig.

Steg 3
Lagom är bäst, försök att hitta en balans i mängden utskick. Blir det för många är risken stor att mottagarna antingen raderar meddelandet utan att läsa det eller avregistrerar sig. Blir det för sällan kan kunden känna sig bortglömd och kanske inte öppnar SMSet då de inte känner igen det.

Steg 4.
Skicka rätt tidpunkt, försök hitta en tidpunkt för ditt utskick då mottagaren har möjlighet att titta på SMSet på en gång och läsa det i lugn och ro. Rätt tidpunkt är olika för olika målgrupper så det är viktigt att tänka till och känna sin målgrupp, se steg 1.

Utskick som görs med vår Gatewaytjänst går alltid att schemalägga. Du kan enkelt göra ditt utskick på arbetstid och sedan ställa in så att det skickas ut när det passar just den mottagargruppen.

Vad lagen säger om SMS-utskick

Vi erbjuder en tjänst där dina prenumeranter enkelt kan avsluta prenumerationen och de blockeras automatiskt i dina framtida utskick. Tänk på att det är olagligt att skicka marknadsförings SMS till personer som inte har gett sitt samtycke eller rent av har avregistrerat sig. Då riskerar du inte att bli anmäld till myndigheter eller behöva betala för utskick som mottagaren inte är intresserad av.

Se till att ha en rutin för att fråga nya kunder om de vill ha tips, erbjudanden och inbjudningar via SMS.

Enligt marknadsföringslagen får du inte skicka reklam till barn under 16 år, eller köpuppmaningar till personer under 18 år. Det måste framgå tydligt att det är reklam och den får inte vara vilseledande. Det ska också framgå tydligt vem avsändaren är, det kan du göra genom att bifoga en länk till din hemsida tillexempel.

SMS har svårslaget snabb leverans

Vi har flera SMS-tjänster som passar i marknadsföringsstrategier. Kontakta sälj och boka en demo så kan vi visa dig fiffiga sätt att snabbt kommunicera erbjudanden på!