Kan jag se leveransstatus på skickade meddelanden?

Loggarna visar all trafik oavsett om det är SMS, mejl eller fax. Såväl inkommande som utgående trafik visas.