Rekommenderad storlek på PDF: 3,5MB

Vi rekommenderar att de filer som ska signeras är max 3,5 MB tillsammans.

Vid signering så lägger vi originalfilen som en bilaga i den signerade filen, samtidigt som vi visar upp en vattenstämplad kopia tillsammans med försättsbladet i visningsläget.
Detta gör att den signerade filen blir lite drygt dubbel så stor som originalet, vilket kan göra att den blir svår att skicka som bilaga i mail.

Blir den för stor så tar vi bort den vattenstämplade kopian från visningsläget, så endast försättsbladet och signaturerna visas när man öppnar filen i de flesta webbläsare. Vill man sedan se hur själva dokumentet ser ut så får man öppna det bifogade originalet, i Adobe hittar man detta under gemet i sidomenyn.