Vad är Tal-SMS?

Ditt meddelande blir automatiskt uppläst av en syntetisk röst om du skickar det som Tal-SMS. 18 olika språk finns tillgängliga. Skicka enkelt med din mejl, via webben eller API. Man kan låta mottagaren bekräfta meddelandet genom att trycka en siffra, eller svara på frågor genom att trycka 1 för ”ja” och 2 för ”nej” till exempel.