Var finns TellusTalks servrar ?

TellusTalks plattform är helt egenutvecklad och ligger på en molntjänst.
Migrering pågår till en nybyggd plattform som ligger på en svensk molntjänst på servrar i Sverige. Den använder också egna mailservrar som ligger i Sverige.
Gamla plattformen driftas helt inom EU på Googles molntjänst (App Engine) samt virtuella mailservrar hostade i Sverige och inom EU.