Varför ny plattform?

Det började med en önskan om att lämna amerikanska molntjänster och hosta våra tjänster på svenska servrar då vi vet att många av våra kunder finns inom offentlig verksamhet med krav på att inte låta personuppgifter hamna utanför EU.

När man ändå ska bygga en helt ny plattform från grunden vill man också passa på och se om det finns nya och bättre sätt att strukturera upp allting. Detta har mynnat ut i en rad ganska stora förbättringar:

Privacy by Design

Privacy by Design innebär att ett system har inbyggda åtgärder för att skydda integriteten. Det är ett krav från GDPR, men det finns många andra anledningar till att man vill ha stabila funktioner för dataskydd.

Gamla plattformen har löpande byggts på för mer skydd, men det kan aldrig bli lika säkert som ett system som i grunden är skapat med Privacy by Design i fokus.

Den nya plattformen har till att börja med en helt annan lösning för kryptering, vilket ger din data optimalt skydd.

Din data är dessutom ytterligare skyddad av ett nytt behörighetssystem där du själv styr vilken data du vill dela med andra användare eller administratörer.

Servrar i Sverige

Du kan känna dig säker på att din data hanteras helt enligt GDPR, nu och i framtiden, eftersom att både nya plattformen och den nya mailserverlösningen ligger på svenskägda servrar i Sverige.

Ökad portabilitet

För att minska risken för störningar i tjänsterna så är den nya plattformen byggd så att det mycket lätt går att flytta eller distribuera den till andra servrar.

Är din data så känslig att den inte får lämna de egna servrarna? Den nya signeringstjänsten är designad som en fristående app, som kan hostas var som helst och kopplas ihop med de egna distributionskanalerna för mailutskick och url:er.

Underleverantörer

Då alla underleverantörer för grundtjänsterna på nya plattformen tillhandahåller sina tjänster utan att använda amerikanskägda molntjänster så behöver du inte fundera på att undanta några underleverantörer i PUB-avtalet. Allt för att underlätta för dig och säkra din data.

Meddelanden som ska transporteras utanför EU måste dock av naturliga skäl behandlas utanför EU i något skede.