Har du fått ett dokument som ska signeras online? Känner du dig osäker på om det är juridiskt säkert? Här går vi igenom vad du behöver veta om e-signaturer. 

Det är viktigt att du som signerar ett dokument är medveten om att en signering online är lika juridiskt bindande som en handsignatur. Läs igenom dokumenten noga innan du skriver under, precis som ett pappersavtal.

Kärt barn har många namn elektronisk signering, e-underskrift, elektronisk avtal, online signering, digital signering, enkel eller avancerad signatur.
Elektronisk signering är ett samlingsord för hur du kan ta emot och skicka signeringsinbjudan via mejl och SMS.

Digital signering med avancerad signatur – när underskriften sker digitalt med BankID.

Elektronisk signering med enkel signatur – underskrift sker med ett klick eller engångslösenord.

E-underskrift, elektronisk avtal, online signering – olika namn för samma sak.

Olika signeringsalternativ

Vi har egentligen inget lagkrav på hur en underskrift ska se ut, oavsett datorskriven handsignatur, ett klick eller en e-underskrift är signeringen lika juridiskt bindande för alla parter. Det som är viktigt är att kunna säkerställa signaturens äkthet och att parterna är överens om vilket sätt underskriften sker.

Den virtuella handskakningen kan vara svår att bevisa i efterhand medan underskriften med BankID kan vara svår att bestrida.

Alla elektroniska signaturer är juridiskt giltiga men kan behandlas olika juridiskt om det skulle uppstå en tvist. Om en signatur ifrågasätts från ena partnern måste den andra partner kunna bevisa äktheten genom:

  • De som skrivit under kan identifieras på ett säkert sätt
  • Partnerna ville skriva under avtalet
  • Inga förändringar i e-signaturen/avtal kan upptäckas

TellusTalk rekommenderar

Om du får ett dokument internt på jobbet så tycker vi att det oftast räcker med en enkel signatur. Ska du däremot skriva på ett anställningsavtal, löneförändringar och andra större saker rekommenderar vi en avancerad signatur.

För all extern online signering är det säkrast med en digital signatur för att förenkla det juridiska om ni skulle bli oense.