Hem 9 Hjälpcenter 9 Resurser 9 Autosvar på SMS & MMS

Autosvar på SMS & MMS

Du kan aktivera ett autosvar på dina mottagna SMS och MMS. Då får den som skickat ett meddelande till dig ett SMS tillbaka så snart vi mottagit meddelandet i systemet. Du väljer själv vilken text mottagaren ska få.

Gå till Resurser i din Verktygslåda och klicka på pilen bredvid det aktuella numret/kodordet. Klicka på ”Automatiskt svar”, gör sedan följande inställningar:

 1. Aktivera – Bocka i denna ruta för att autosvarsfunktionen skall aktiveras.
 2. Originator – Ange vilken avsändare som ska vara på det autosvar som skickas ut. Välj mellan en text på max 11 tecken a-z A-Z 1-9, ett telefonnummer eller svars-SMS. Vill du ha svars-SMS som avsändare på autosvaret skriver du Autoreply i Originatorfältet.
 3. Autosvar – Här fyller du i den text som du vill ska skickas ut.
 4. Ändra – Sparar dina inställningar.

Dynamiska autosvar

Använd denna funktion om du har behov av att svaret varierar beroende på innehåll, tidpunkt etc.

Detta gör du genom att skriva in kod direkt i rutan för svarstexten. Använd det öppna programspråket Django.
Nedan har du tillgång till ett exempel samt en lista med de variabler vi hanterar.
Vill du göra mer avancerade saker kan du läsa här: http://docs.djangoproject.com/en/1.2/ref/templates/builtins/.

Du har tillgång till följande variabler:

 • Message – hela meddelandetexten
 • Words – lista av orden i meddelandet, utan interpunktion, små bokstäver. Det går att indexerar som exempel:{{Words.0}} {{Words.1}}
 • Now – en datetime med klockan i GMT då meddelandet mottogs
  Now.weekday ger 0-6, 0 är måndag
  Now.month ger 1-12
 • Originator – avsändarens mobilnummer
 • SupplierId – TellusTalks löpnummer (logg-id) för transaktionen
 • GroupEvent – event som vänder sig till en SMS-grupp
  Möjliga värden: START – gå med, MESSAGE – meddelande som skickas till gruppen, , STOP – gå ur, REPLY – någon svarar,
  START_request – någon vill gå med i en stängd grupp, SEND_request – icke moderator försöker skicka, unknown_user – meddelande från icke medlem.
 • GroupMember – (True/False) om det är en medlem som skickar
 • GroupModerator – (True/False), Om det är en moderator som skickar

Exempel på dynamiska svar

 Om ordet Pizza förekommer i inkommande SMS ska följande svar ges:
”Här är pizzareceptet…”
 
Skriv i textfältet:
{%if ”pizza” in Message|lower %}
Här är pizzareceptet…
{%endif%}
 
 

Om det är tidigare än torsdag och klockan är mindre än 14.00 blir svaret: 
”Tack! Vi återkommer inom 4 timmar”
Vid andra tidpunkter blir svaret: 
”Tack! Vi återkommer imorgon”

Skriv i textfältet:

{%if Now.weekday < 4 and Now|date:”H” < 14 %}
Tack! Vi återkommer inom 4 timmar
{%else%}
Tack! Vi återkommer imorgon
{%endif%}
 
 
Om det är torsdag och klockan är mindre än 14.00 blir svaret: 
”Tack! Vi återkommer inom 4 timmar”
Vid andra tidpunkter blir svaret: 
”Tack! Vi återkommer på måndag”
 
Skriv i textfältet:
{%if Now.weekday == 4 and Now|date:”H” < 14 %}
Tack! Vi återkommer inom 4 timmar
{%else%}
Tack! Vi återkommer på måndag
{%endif%}
 
 
Om det är senare än torsdag blir svaret: 
”Tack! Vi återkommer på måndag”
 
Skriv i textfältet:
{%if Now.weekday > 4%}
Tack! Vi återkommer på måndag
{%endif%}
 
 
Om du vill att de tre första orden i ett mottaget SMS ska vara med i autosvaret:
Ditt meddelande {{Words.0}} {{Words.1}} {{Words.2}} … har mottagits.