Hem 9 Hjälpcenter 9 Verktygslådan 9 Adressboken 9 Adressbok med kodord

Adressbok kopplad till ett kodord

Om du aktiverar Adressbok för ditt kodord så kan du låta folk anmäla sig som medlemmar via SMS. Smart funktion för att till exempel låta dina kunder anmäla sig till att få dina nyhetsbrev via SMS. Du kan som alltid även lägga till medlemmar manuellt, både mobilnummer och mailadresser.
 
Det är också enkelt att göra utskick till adressbokens medlemmar genom att SMS:a till Kodordet. En adressbok har många inställningar för att kunna möta dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig att ställa in din adressbok med opt-in på det sätt som passar dig bäst.

På-anmälan via SMS

Anmälan via SMS
Man anmäler sig genom att SMS:a START till ditt kodord. T.ex. ”NYHETER START” (ej skiftlägeskänsligt) Det fungerar även att anmäla sig som medlem genom att enbart SMS:a kodordet ”NYHETER”. Den som optar in via SMS får ett autosvar tillbaka som bekräftar att de lagts till som medlemmar.

Om man redan är medlem och SMS:ar ”NYHETER START” så får man ett nytt autosvar om att man blivit anmäld, om man bara skrivit ”NYHETER” får man inget autosvar, men man är fortfarande upplagd som medlem. Det är enbart möjligt att anmäla sig genom att SMS:a antingen enbart kodordet eller kodordet + START. Lägger man till annan text blir man inte upplagd som medlem, meddelandet skickas då bara till funktionärerna.

Begränsa anmälan via SMS
Du kan välja om de som anmält sig till listan automatiskt ska bli medlemmar eller om en administratör ska godkänna medlemmarna manuellt först.

Avanmälan via SMS

Vid avanmälan blir mottagaren blockerad för framtida utskick. En medlem kan enkelt avanmäla sig genom att SMS:a STOPP till ditt kodord, t.ex ”NYHETER STOPP”.

Om mottagaren SMS:ar STOPP direkt till vårt kortnummer (72080) hamnar de i en blockeringslista som hanteras separat av vårt system. De taggas som avanmälda från den adressbok som de senast fick ett utskick ifrån, men det syns inte i adressboken.

Läs mer om avanmälan från en Adressbok här. 

Skicka till listan – fler möjligheter

Utskick till medlemmarna kan initieras med SMS
Den eller de som anges som skribenter kan göra utskick till medlemmarna genom att SMS:a kodordet samt ett meddelande till 72080. T.ex. ”NYHETER Här kommer nyhetsbrevet”

Man kan låta enbart utvalda skribenter göra utskick till medlemmarna, eller så kan samtliga medlemmar också vara behöriga att initiera utskick till gruppens medlemmar. Detta kan vara ett bra alternativ om listan ingår i en krishanteringsfunktion.

Om någon som inte är skribent SMS:ar någon text utöver kodordet till 72080, skickas detta meddelande enbart till funktionärerna med informationen ”Meddelande ej skickat”

Du kan läsa mer om skribent här och under fliken gemensamma funktioner.

Utskick till medlemmarna kan initieras med mail
Som med en vanlig adressbok kan alltid den eller de mailadresser som anges som skribenter starta utskick till listans medlemmar genom att maila till listans unika mailadress. Den som står som skribent behöver inte vara registrerad som användare i tjänsten, det fungerar även att lägga till externa adresser.

Utskick till medlemmarna kan initieras via Verktygslådan
Och som med en vanlig adressbok kan man också alltid initiera ett utskick direkt från din Verktygslåda på webben. Alla som listas under Access på adressboken kan se och välja den vid utskick från Verktygslådan, för att utskicket även ska gå iväg måste man också stå med som skribent.

Du kan läsa mer om access här och under fliken gemensamma funktioner.