Välkommen till Admin

Information om gränssnittet

Här har vi samlat all information om hur du som administratör kommer igång med våra tjänster. Kontot kan ha flera administratörer, både på en övergripande nivå och på undernivåer i organisationsträdet.

Som administratör kan du lägga till och ta bort användare på kontot, du kan också se alla loggar i realtid samt statistik på kontot för den del du administrerar.
Admin startsida
Om du vill skicka meddelanden så får du växla till din personliga verktygslåda nere till vänster.
 
Organisation – ett organisationsträd underlättar administrationen, trädet ligger som grund om Interndebitering används.
Användare – hantera användare, deras inställningar, resurser och placering i organisationsträdet. Tilldela administrativ access.
Resurser – ger översikt över kontots nummer, kodord, adressböcker och publika e-postadresser.
Loggar – realtidsloggar för trafiken på kontot.
Statistik – samlad statistik för kontot. Totalt, per användare och jobb/utskick.
Inkommande – statistik för inkommande trafik.
Interndebitering – här hämtas underlag för interndebitering, xls-format.
GDPR – visar en lista på aktuella underbiträden.
 
Klicka på pilen bredvid Support, så får du upp våra kontaktuppgifter och ditt kontonummer som ni gärna får ange vid kontakt med oss.