Administrera användare

Här kan du lägga till och ta bort användare, ändra deras inställningar, resurser och placering i organisationsträdet. Du kan även ändra kontoövergripande inställningar och tilldela administrativ access till hela eller delar av kontot.

Klicka på Användare i vänstermenyn när du är inloggad som administratör. Här visas nu samtliga användare, i förekommande fall uppdelat per organisationstillhörighet.

Admin vy användare underavdelning

Lägg till användare

Admin Lägg till användare

Klicka på + Lägg till användare under den organisationstillhörigheten där du vill placera användaren. Du kan alltid byta organisationstillhörighet senare.
Ange epostadress i fältet ”Email:”
Ett lösenord har genererats per automatik, behåll det eller ange ett eget.
Bocka i om användaren ska ha tillgång till SMS och/eller Fax (för kunder som enbart använder signeringstjänsten så är det SMS ni skall välja).
Klicka sedan på ”Lägg till Användare” för att spara.

Observera att även system som skall skicka meddelanden eller generera en signering måste de ha en Användare, ett system kan skicka från en mailadress eller ha valfritt användarnamn om man kör via HTTP/HTTPS.

Hantera inställningar på användare

Klicka på pilen till vänster om användarnamnet så får du upp följande.
Detta är i stort sett samma som användaren ser under sina egna inställningar, du kan läsa mer om dem här.

Admin vy redigera användare

Du som administratör har några extra knappar som vi tittar närmare på här.

Knapp Verktygslåda
– en länk till användarens personliga Verktygslåda

Knapp Resurser
– här finns användarens nummer, adressböcker och publika adresser samlade

Knapp Statistik
– statistik över användarens trafik, uppdateras var 6:e timme

Knapp Radera användare
– om du vill ta bort en användare, klicka här

Knapp Lägg till nummer
– tilldela lediga nummer på kontot till en användare

Kontoövergripande inställningar

Klicka på hamburgermenyn Hamburgermeny vit framför namnet på den organisationsdelen du vill göra inställningar på.
Inställningarna du gör här blir standard för alla nya användare och även de användare som inte valt att göra personliga inställningar.

Flik kontakt

Ange kontaktuppgifter till den som är ansvarig eller administratör för kontot.

Denna information hämtar vi automatiskt och mailar till personer som försökt använda tjänsten men som inte är upplagda som användare.

Flik SMS-inställningar

Ange de inställningar för SMS-utskick som ska gälla som standard på kontot, svars-SMS är ofta valt som standard på ett nytt konto.

Varje användare kan sedan själv göra personliga inställningar på sin egen användare.

Här kan du läsa mer om de olika alternativen för SMS-inställningar.

Flik försättsblad

Ange de inställningar för försättsblad som ska gälla som standard på kontot, vårt standard försättsblad är vanligen aktiverat på ett nytt konto. Du kan inaktivera försättsblad helt eller beställa egna som är anpassade till era behov.

Varje användare kan sedan själv göra personliga inställningar på sin egen användare.

Här kan du läsa mer om de olika alternativen för faxinställningar.

Här hanterar du administratörer på kontot. Användare vars emailadress ligger här har administrativ access, på toppnivån har de access till hela kontot.

Man kan också lägga upp en användare på en undernivå, denne har då bara access till denna nivå och eventuella underavdelningar.
Nedärvda administratörer är de som är administratörer på översta nivån och har tillgång till hela kontot.

Flik behörighet innehåll