Organisation

Har kontot många användare (kanske på olika avdelningar) kan det vara praktiskt att organisera dem i ett organisationsschema.
Ett organisationsschema krävs också för att man ska kunna utnyttja tjänsten interndebitering.

Skapa organisationsschema

När du nu kommit in till organisationsvyn så klicka på företagsnamnet för att skapa underenheter.
Ange namnet i avsett fält och om ni kommer att använda interndebiteringsmodulen så kan du även ange er egen debiteringskod. Denna kod följer med avdelningen och dess trafik när man tar ut ett debiteringsunderlag.
Klicka på Spara – klart.

Dina olika avdelningar syns sedan i vyn Användare, där du kan skapa nya användare på de olika avdelningarna samt flytta användare mellan avdelningar.

bild som visar gränssnittet för att skapa ett organisationsschema
bild som visar hur du lägger till underenheter på kontot

Underavdelning

Vill du skapa en ny underavdelning, redigera en underavdelning eller ta bort en underavdelning. Klicka på respektive underavdelnings blå menypil.

Skapa underavdelning

Det går att skapa en underavdelning till en underavdelning om ni har det behovet. Det går till på samma sätt som att skapa en ny underavdelning under roten. Öppna menyn för avdelningen och gör dina ändringar. Klicka på Spara när du är klar.

bild som visar möjligheten att skapa, redigera och radera en underavdelning i organisationsschemat
Redigera underavdelning

Behöver du redigera en underavdelning så öppnar du menyn för den avdelningen och gör dina ändringar. Du kan byta namn och fakureringskod, klicka på Spara när du är klar.

bild på redigera en underavdelning
Radera underavdelning

För att radera en underavdelning så markerar du namnet och använder ditt tangentbords radera knapp. Klicka sedan på Spara i dialogfönstret, i skrivande stund så tycks inget hända men den tas bort.

bild på att ta bort underavdelning