Välkommen till vår sida om Loggar

Loggarna visar all trafik oavsett om det är SMS, mail eller fax. Såväl inkommande som utgående trafik visas.
Vill du undersöka en trafiktyp eller kika närmare på en specifik mottagare eller avsändare går det bra.
Om du är inloggad som administratör så ser du alla loggar på hela kontot, eller på den del av kontot som du administrerar.

Loggraderna och deras symboler

Som standard representerar varje rad ett utskick du gjort, klicka på en rad för att se mer detaljer.

Har du skickat till enstaka mottagare ser det ut så här:
tellustalk - bild på loggarna för ett utskick till enstaka mottagare

 

 

Har du gjort ett utskick till flera samtidigt ser det ut så här:
tellustalk - bild på loggarna för ett utskick till flera mottagare

 

 

Längst till vänster står den som skickat meddelandet, oftast du själv. Administratörer ser fler användares loggar i denna vy och ser därför användarnamnet här.

Nästa del är mottagaren, antingen en adress eller en grupp. Står det “sms:” först, som ovan, betyder det att vi skickat meddelandet som ett SMS till det angivna numret.

Om du tagit emot ett meddelande på ett virtuellt nummer du hyr av oss kan det se ut så här. Avsändaren står längst till vänster och ditt virtuella nummer står till höger.

tellustalk loggar - inkommande sms

 

 

Längst ut till höger visas datum och tid för transaktionen.

Alla ikoner och vad de betyder samt mer info via loggraden

Ikonerna ger dig en snabb översikt över statusen på dina meddelanden som skickats med inbjudan till elektronisk signering samt de som är skyddade med inloggning. Även inväntar rapport visas som en ikon längst till höger.

tellustalk loggar - ikon för signering en pennatellustalk loggar - ikon för skyddade meddelandentellustalk loggar - ikon för inväntar rapport

 

Klickar du på raden för transaktionen så visas mer detaljer och beroende på typen av transaktion så visas lite olika saker.
Gemensamma funktioner är bl.a. att radera hela jobbet (transaktionen) eller bara delar däri.
Några exempel:

Svars-SMS

Klickar du på texten efter SMS_Reply så ser du hela och inte bara en förhandsvisning.

tellustalk loggar - bilden visar en utökad visning av loggraden när du klickat på den

 

 

 

 

 

 

Elektronisk signering

Klickar du på en av mottagarna så ser du hela flödet för denna, här kan du ladda ner den mottagarens signatur. För att ladda ner en samlingsfil för hela jobbet (transaktionen) så klickar du på nedladdningsikonen som är uppe till vänster.

tellustalk loggar - bilden visar den utökade visningen av loggraden samt hur varje enskild transaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyddat meddelande

I exemplet nedan så var meddelandet skyddat med engångskod, det ser du för att det finns två rader med Delivered, den andra visar engångskoden.

tellustalk loggar - bild som visar utökad visning av loggraden för trafiktypen skyddade meddelanden

Filtrera, söka och ladda ner loggarna

 
Längst ute till höger ser du vilken sida du befinner dig på, och kan bläddra till nästa Sidoväljaren
Du kan också välja mellan kompakt eller utökat läge på loggarna, utökat visar även en del av innehållet i meddelandet. Kompakt - utökat läge
 
För att ladda ner alla transaktioner som visas på sidan klickar du på Knapp ladda ner
Som standard visas 100 rader åt gången, öppna filtreringen för att ändra “Limit” om du vill ladda ner fler.
 
förstorningsglaset Öppnar filtreringen, här kan du söka och filtrera på en mängd olika sätt:Filtrera
Show all

Show all start

Filtrerar sökningen på följande värden:

Landskod (country_code) – fyll i landskoden utan + i rutan till höger.
Jobb Id (job_id) – kräver att du har jobb id på utskicket det gäller, fyll i rutan till höger.
Konversations Id (conversation_id) – kräver att du känner till konversations id sedan tidigare, fyll i rutan till höger.
Meddelande kommando (msg_command) – används för att leta efter Start och Stopp i loggen, det vill säga på och avanmälan till Sändlistor.

First/Artikel

Bild - first

Här kan du välja specifika artikeltyper som du vill filtrera fram. Det är en lång rad alternativ, här lyfter vi de mest användbara:

First – brukar vara standardinställningen, den grupperar dina jobb så att du får bättre överblick om du ofta gör utskick till många samtidigt
Article – motsatsen till First, nu får du se varje transaktionsdetalj i kronologisk ordning
Job Received – när du gjort ett utskick till många samtidigt kallas det för ett jobb, här kan du se alla jobb
SMS/Fax Sent – SMS/fax som du skickat ut
SMS Reply – inkomna svar på SMS du skickat ut med svars-SMS som inställning
SMS/Fax Received – inkomna SMS/fax via ett virtuellt nummer eller kodord som du hyr av oss
Link-SMS – visar alla Länk-SMS du skickat ut
Voice Call – visar alla Tal-SMS du skickat ut
Logins – visar alla inloggningar som gjorts på de skyddade meddelanden du skickat ut
Signatures – hitta alla genomförda signeringar
Unsigned Msg – hitta alla inbjudningar till signering som inte signerats än
Sign Msg – hitta allt som har med signering att göra

To/From

To-from

Här kan du söka på en mottagares adress, antingen nummer eller mailadress, och få upp alla meddelanden som du skickat till dem.
Om du är administratör så kan du även söka på avsändare, dvs användarens mailadress eller användarnamn och se alla meddelanden som denna skickat ut.

Id

Bild - id

Här kan du söka direkt på ett specifikt jobbid, om du fått leveransrapport till din mail så finns jobbid:et med där.

Status

Status

Här kan du filtrera på status, och till exempel hitta alla meddelanden som inväntar rapport.

Ej skickat (Not sent) – meddelanden som ännu inte fått status skickat eller misslyckat
Blockerad (Blocked) – meddelanden som systemet har stoppat för utskick. Det kan vara pga dubblettkontroll, att mottagaren sedan tidigare är spärrad för utskick, ogiltig adress mm.
Misslyckad (Failed) – meddelanden där vi försökt leverera men fått ett felmeddelande tillbaka
Inväntar rapport (Pending) – meddelanden som är skickade och vi väntar på leveransrapport
Schemalagt (Scheduled) – meddelanden som är schemalagda och väntar på att skickas ut
Lyckad (Success) – meddelanden där vi fått rapport om lyckad leverans

Max date

Max date

Det går att begränsa sökningen genom att ange ett datum och en tid här, då visas transaktioner fram till det datumet.

Limit

Limit

Som standard visas 100 rader per sida. Om du vill se fler rader än så per sida, ändrar du det här. Vi rekommenderar att man inte anger ett värde större än några tusen, om sökningen blir för stor tajmar den ut. Då får du försöka igen med ett mindre värde.

Mer detaljer på ett utskick

Om du klickar på siffran på en loggrad så visas fler detaljer upp, här följer en beskrivning av dem och vad du kan ha dem till
TellusTalk loggar - bild som visar mer detaljer på en rad

 

 

 

 

Förklaring av de olika id-typerna

to: meddelandets (transaktionens) mottagare, nummer eller adress.

id: detta är det unika numret som hör till just den här loggen, ge oss gärna detta nummer om du vill felanmäla ett utskick, så blir det lätt för oss att hitta.

job_id: detta är det unika numret som det här jobbet fick när det kom till oss. När du gör ett utskick och skickar det till oss så kallar vi det för ett “jobb”. Om det bara är en mottagare i jobbet så kommer job_id och id vara samma, som på bilden. Men är det fler mottagare så finns det ett job_id och så har det blivit en loggrad för varje mottagare, och de har alla fått egna unika id:n.

conversation_id: om mottagaren har svarat på ett utskick från dig så skapas även ett unikt nummer för just den konversationen. Om du klickar här så får du upp samtliga loggar som hör till den konversationen.

customer_id: detta är ditt kundnummer, även detta är bra att ge oss vid en felanmälning

user_id: detta är den användaren hos oss som äger jobbet, oftast är det du själv. Administratörer kan se flera personers loggar samtidigt, så här kan de se vem som skickat ett meddelande.

Övervakning och felsökning

Om det är viktigt att veta om dina meddelanden kommit fram eller ej så kan du slå på leveranskvitton under Inställningar i din Verktygslåda, där kan du välja att få mail med status på dina meddelanden. Du kan även hålla koll i loggarna, vi markerar med grönt när ditt meddelande är leveransrapporterat.

Om ett meddelande inte kommit fram kan du börja med följande:

Om ett SMS inte kommit fram

Först, kolla om numret är korrekt, har en abonnent och har kontakt med nätverket:

 • Kan du ringa numret, går signalerna fram?
 • Kan du skicka ett SMS med din vanliga mobil till numret?

Om det är aktivt men ändå inte kan ta emot SMS/MMS så kan mobilen ha tappat registreringen med operatörens nät och följande åtgärd kan lösa problemet, vi kallar den SIM-kortsdansen:

Du behöver två mobiler för detta:

 1. Stäng av den första mobilen
 2. Ta ut SIM-kortet
 3. Sätt i SIM-kortet i den andra mobilen och starta den
 4. Stäng av den andra mobilen och ta ut SIM-kortet
 5. Sätt i SIM-kortet i den första mobilen igen och starta den, den ska nu vara återregistrerad i nätverket.

Om man inte har tillgång till två mobiler kan det ibland räcka att bara stänga av mobilen, ta ut SIM-kortet, sätta tillbaka SIM-kortet och starta telefonen igen.

Om detta inte hjälper, men numret är giltigt, kontakta oss!

Om ett mail inte kommit fram
 • Dubbelkolla att du skrivit rätt adress
 • Om loggen är grön hos oss: Be mottagaren kolla i sitt spamfilter eller skräppost, avsändare på mail från vårt system har domänen @ebox.nu
 • Om loggen är röd hos oss, kolla vidare på felkoder nedan
Om ett fax inte kommit fram
 

Först, kolla om numret är korrekt, har en abonnent och har kontakt med nätverket.

 • Kan du ringa numret, går signalerna fram?
 • Hör du en faxton när du ringer numret?

Om Ja, kontakta oss och meddela oss då detta är viktig information i vår vidare felsökning.

Felkoder och deras betydelse

När du får felmeddelanden som:
Auto Blocked Recipient
txtSUBSCRIBER_UNKNOWN
txtSUBSCRIBER_UNAVAILABLE
txtMISSING_NUMBER
txtNUMBER_NOT_NUMERIC
txtNUMBER_TOO_SHORT
txtNUMBER_TOO_LONG
txtINVALID_NUMBER_SMS_AREA_CODE
txtNO_VALID_COUNTRYCODE
txtINVALID_NUMBER
Abonnemang saknas
är det nästan alltid något fel på numret.
Om numret är giltigt så ska vi kunna leverera ditt meddelande.
Ibland kan det ske ändringar i lokala regler, framförallt gällande SMS, och det kan krävas att vi gör några justeringar. Kontakta oss så snart som möjligt, de flesta operatörer sparar bara sina loggar några dagar.

Duplicate message, meddelandet har blivit blockerat av TellusTalks loopkontroll. Du har skickat identiska meddelanden till samma mottagare inom 2 minuter (SMS) eller 5 minuter (Fax).

Auto Blocked Recipient, meddelanden har löpande misslyckats till denna mottagare tidigare. Varje gång man skickar meddelanden till en mobiloperatör så tar de fullt pris, även om meddelandet inte kan levereras. Om fax inte kommer fram kan det bero på att det inte finns en fax i andra änden, utan en människa som blir störd i onödan.
Den här automatiska blockeringsfunktionen är en tjänst vi tillhandahåller för att du ska slippa betala fullt pris för meddelanden som inte kan levereras och för att inte störa. Blockeringen förhindrar utskick av nya meddelanden under ett ökande tidsspann varje gång ett meddelande misslyckas.
Detta är tidskriterierna: 4 h, 8 h, 16, 32.. upp till max 2 veckor, sedan nollställs blockeringen automatiskt.

 

Dessa felmeddelanden är ofta tillfälliga fel eller fel som kan fixas med hjälp av oss

Börja alltid med att kolla att numret är korrekt och aktivt . Kontakta oss sedan så löser vi det.

Okänt nummer (numret är inte aktivt eller hittas inte av operatören)
txtSUBSCRIBER_UNKNOWN 

Misslyckad leverans (fax)

Local hardware error – betyder nästan alltid att det inte finns någon faxmaskin i andra änden, kan också betyda att någon svarat i andra änden på oväntat sätt
Error in selection Number (II) – betyder nästan alltid att det inte finns någon faxmaskin i andra änden, kan också betyda att någon svarat i andra änden på oväntat sätt
Internal image conversion error – kan vara ett fel vid konverteringen av dokumentet, kontakta oss
Document conversion failed – kan vara ett fel vid konverteringen av dokumentet, kontakta oss

Om det finns en fil som heter winmail.dat bifogat i mailet till oss så kan det ställa till problem. Det är något som bara ska användas mellan Microsoft mailservrar, om den här filen skickas med även till vår mailserver så är det en inställning som måste ändras i den avsändande mailservern.

Misslyckad leverans (fel i mobilen enligt mobiloperatören)

txtSUBSCRIBER_UNAVAILABLE
txtHANDSET_MEMORY_FULL Lösning – Kontakta mottagaren, inboxen kan vara full.
txtHANDSET_ERROR
Subscriber Error:submit_sm or submit_multi failed
Subscriber Error:1:
Subscriber Error
Operator Expired – operatören har försökt sända om och leverera meddelandet tills max giltighetstid uppnåtts

Misslyckad leverans (möjligt tekniskt fel hos mobiloperatören)

txtSMSC_FAILURE (SMSC fel i nätverket)
txtOTHER_ERROR (ospecificerat fel)

Giltighetstid SMS
Mobiloperatörer kan ibland göra omsändningsförsök i upp till 72 timmar innan de skickar oss en rapport. De kallar detta “Giltighetstid”.
Om du behöver rapporten tidigare så kan man göra giltighetstiden kortare och terminera meddelandet om det inte kommit fram på en gång. Meddela oss så fixar vi det till alla destinationer som tillåter förkortad giltighetstid.
Hantering av leveransrapporter
Operatörer återrapporterar till oss på lite olika sätt, vissa mer tydliga än andra. Den här rapporten skickar vi automatiskt tillbaka till våra kunder och därefter måste kunden själv ta ställning till vilka rutiner man behöver sätta upp för bevakning av dessa.
Vi har ingen möjlighet att avgöra vilka meddelanden som är kritiska och korrekt adresserade, och vilka som skickats ut som massutskick till hundratals okända nummer. Detta är orsaken till att vi inte kan felanmäla varje misslyckad leverans till operatörerna. Våra kunder är de enda som har denna information och det är därför du måste övervaka dina leveransrapporter.
Automatisk routning
For att säkerställa leverans tillhandahåller vi en automatisk omroutning mellan olika leverantörer.
Om någon leverantör har problem så väljs automatiskt en annan.
När meddelandet är levererat till nätverket kan vi inte påverka det längre.
Om du vill ha en tidig varning så kan man ställa in så att du även får en “preliminär rapport”, då får du veta om vårt första sändningsförsök misslyckats, så kan du hålla extra koll på just det meddelandet. Säg till oss så hjälper vi till.

Administrera signaturer

Den här vyn hittar du i loggarna under blå penna

Detta är en översikt över ditt signeringsjobb. Du ser vilka som signerat och vilka som inte gjort det.
Du kan även signera själv, bjuda in flera mottagare och göra andra ändringar.

Ladda ner signaturer, du kan ladda ner enstaka signaturer eller en samlad fil med allas signaturer.

Administrera signaturer

Ändra inställningarna på en mottagare genom att klicka på Knapp redigera mottagareframför mottagaren.
Ändra mottagare

Bjud in fler deltagare genom att klicka på och ange mottagarens mobilnummer eller mailadress.
Gör önskade inställningar och lägg till ett extra meddelande om du vill och klicka på Bjud in ny deltagare så skickas inbjudan iväg.
Bjud in ny deltagare

Olika signeringsalternativ

Det finns flera olika signeringsalternativ att välja mellan, klicka på pilen för att få upp dem. Väljer du ett eID kan du även välja att dölja personnumret i den signerade filen om den som signerar inte önskar att personnumret ska synas i klartext i dokumentet.
Signeringsalternativ

Dölj personnummer
 

Om du valt att signering ska ske med BankID eller något annat eID så kan du låta personnumret döljas i den signerade filen.

Dölj personnummer

Vi ersätter då personnumret med ett hashvärde som kan användas för att verifiera signaturen i framtiden vid behov. Detta är användbart om den som signerar inte vill att deras personnummer ska synas i klartext i det signerade dokumentet.

 
Ställa in en signaturordning

På Individuella inställningar kan du ställa in en signaturordning. Inbjudan till signering skickas till person nummer två först när person ett skrivit under, och så vidare. En eller flera personer kan ha ordning "1", och först när alla i ordning "1" har signerat, så skickas inbjudan ut till de som har ordning "2" och så vidare. 

Välj signatursordning

Påminnelser

Lägg till påminnelser genom att klicka på Knapp påminnelser
Lägg till en eller flera påminnelser, välj vilken dag och tid de ska skickas ut.
Lägg till påminnelser