Resurser

Här ser du dina faxnummer, virtuella mobilnummer, publika mailadresser samt kortnummer och kodord. I det här läget kan du också ändra inställningar för alla dina hyrda nummer, exempelvis ändra vilken adress som ska ta emot dina meddelanden.toolbox_alla_resurser
 
toolbox_alla_resurser
Adressböcker
Alla nya kunder får automatiskt en adressbok i sin verktygslåda. Den kan innehålla medlemmar i form av mailadresser, mobilnummer, fasta nummer och faxnummer.
Alla adressböcker döps automatiskt enligt formeln box.xyz och de får en motsvarande unik epostadress box.xyz@esms.nu.
Man kan skicka till en adressbok både från Verktygslådan och från sin vanliga mail.

Under Resurser kan du skapa nya adressböcker och du kan även göra vissa inställningar(se gemensamma funktioner).

adressbok_inställningar

Publika mailadresser

En publik emailadress kan man använda på många olika sätt, det vanligaste är att man sätter sitt mobilnummer som mottagare, sedan kan vem som helst maila till den publika adressen, och meddelandet skickas sedan som ett SMS till det mobilnummer som man angett. Se mer under gemensamma funktioner ovan.

publik-email

Adressböcker för SMS-anmälan via Kodord
Om du aktiverar Adressbok för ditt Kodord så kan du låta folk anmäla sig som Medlemmar via SMS.
Det är sedan enkelt att göra utskick till adressbokens Medlemmar.
Detta är en smart funktion för att till exempel låta dina kunder anmäla sig till att få dina nyhetsbrev via SMS.
Adressböcker för SMS-anmälan via mobilnummer

Om du aktiverar Adressbok för ditt mobilnummer så kan du låta folk anmäla sig som Medlemmar genom att SMS:a START till ditt mobilnummer.
Det är sedan enkelt att göra utskick till adressbokens Medlemmar.
Detta är en smart funktion för att till exempel låta dina vikarier anmäla sig till utskick om lediga pass. De kan också enkelt avanmäla sig genom att SMS:a STOPP till ditt mobilnummer.
Läs mer om adressböcker kopplade till virtuella mobilnummer.

Kodord
Här ser du de kodord på vårt kortnummer 72080 som är kopplade till dig. De SMS som kommer in till detta kodord skickas till dig och övriga som står som Mottagare.
 
Detta är ett bra sätt att uppmana utomstående att skicka SMS till dig i t.ex. en reklamkampanj, där det ska vara lätt att komma ihåg hur man ska göra. I din annons kan du skriva “SMS:a KUNDTJÄNST följt av ditt meddelande till nummer 72080, så kontaktar vi dig så snart som möjligt”
kodord
Faxnummer
Här ser du de faxnummer som är kopplade till dig. De fax som kommer in till detta nummer skickas som en PDF till dig och övriga som står som Mottagare.
 
Om du redan har ett faxnummer som du använder så kan du vidarebefordra ditt nummer till numret du hyr av oss. Så behöver du inte gå ut och be avsändarna skicka till ett nytt nummer.
faxnummer
SMS- och MMS-nummer

Här ser du de mobilnummer som är kopplade till dig. De SMS och MMS som kommer in till detta nummer skickas till dig och övriga som står som Mottagare.
Detta är en bra lösning om de som skickar SMS och MMS till dig, gör det ofta. Då kan de enkelt spara ditt nummer som en kontakt, så blir det lätt att skicka till det.
sms-nummer

Gemensamma funktioner
Klicka på Bild - öppna resurs framför respektive resurs för att få upp de aktuella inställningsmöjligheterna.
Som du kan se på bilderna nedan så har dina resurser många saker gemensamt, här följer en förklaring av de gemensamma elementen.
 
Dessa finns bara på resurser som fungerar som en adressbok:
Medlemmar – Detta är de nummer och mailadresser som får utskicken från en adressbok.
Skribenter – Bara de adresser/nummer som är listade här kan göra ett utskick till adressbokens Medlemmar.
Funktionärer – Får meddelanden om vad som händer i adressboken, om ett utskick görs eller om någon medlem svarar.
 

Mottagare – Här listar man de adresser som ska ta emot de inkomna meddelandena. Finns endast på de resurser som bara används för att ta emot meddelanden, som faxnummer, mobilnummer och kodord.

När ett nummer blivit tillagt till en användare sätts automatiskt den användaren som Mottagare, det går dock utmärkt att lägga till fler mottagare genom att
klicka på Mottagare. I fältet “Ny mottagare” skriva den adressen som skall läggas till, och för att spara ändringen klicka på “Lägg Till”
Det går även bra att lägga till en URL som mottagare på ett nummer, bra för er som använder våra API som huvudsaklig kanal.
 
Logg – här kan man se i realtid vilka meddelanden som tagits emot eller skickats via resursen.
Statistik – här kan man få en samlad bild över trafiken över en längre period. Uppdateras bara var fjärde timme.
Automatiskt svar – här kan den som skickar in ett SMS eller MMS direkt få ett automatiskt svar som bekräftelse på att deras meddelande mottagits. Läs mer nedan om autosvar.

Access – här kan du dela din resurs med andra användare. Du kanske inte vill ge någon möjlighet att logga in som dig, men ändå dela med dig av dina resurser. Du kan enkelt dela dem med andra genom att här ange användarnamnet som du vill dela resursen med. Den här resursen kommer nu finnas tillgänglig när de loggar in i sin egen Verktygslåda, de kan redigera och ändra inställningar. Det innebär dock inte att de automatiskt blir Skribenter, och kan göra utskick till en adressbok. Det måste anges specifikt under resursens menyval Skribenter.

 
Visningsnamn – namnet du ger din resurs när du skapar den. Oftast används den bara för din egen del, men i vissa fall kan den även användas i viss kommunikation med medlemmar/mottagare.
Språk – anger på vilket språk vi skickar leveranskvitton och inkomna meddelanden till Mottagare och i förekommande fall Funktionärer.
Anteckningar – endast för dina egna anteckningar om resursen. Denna text syns bara här i din Verktygslåda.
 
Adressbok – på en vanlig adressbok är denna alltid “aktiverad”. På ett mobilnummer eller ett kodord är det här du kan slå på funktionen för adressbok med opt-in. Om du slår på denna funktion på ett mobilnummer eller ett kodord så kan man anmäla sig som Medlem i den adressboken genom att skicka ett SMS till numret/kodordet. Här kan du även välja om nya medlemmar ska godkännas automatiskt eller ej.
 
SMS-leverans – här ställer du in hur SMS:en ska se ut när de skickas till en adressboks Medlemmar som är mobilnummer.
 
  • Originator anger hur avsändaren ska se ut när SMS skickas till medlemmarna. Om du väljer “SMS-svar” så sätter vi ett av våra nummer som avsändare och eventuella svar skickas till adressbokens Funktionärer. Du kan välja “text” och då sätter vi denna som avsändare på SMS:en. Max 11 tecken och mottagarna kan då inte svara på ditt meddelande. Väljer du “nummer” så kan du själv ange det nummer du vill ska visas som avsändare. Om du anger ett giltigt mobilnummer så kommer svaren skickas dit.
  • SMS Sidhuvud sätts automatiskt när adressboken skapas. Detta är en text som alltid läggs till först i alla SMS som skickas till gruppens medlemmar. Du kan radera den texten om du vill, den räknas med i de antal tecken som utgör ett SMS.
  • Sidfot för avanmälan är en funktion som också är aktiverad som standard på en ny adressbok. Det är en text som läggs till i slutet av ditt SMS och som instruerar medlemmen om hur de kan göra för att avanmäla sig från framtida utskick till den här adressboken. Texten är olika lång beroende på vilken “originator” du valt ovan, och även denna text räknas in i totalt antal tecken, så testa gärna att skicka ett SMS till gruppen för att se hur långt ditt meddelande blir (Textavsändare: ca. 34 tecken, Nummeravsändare: ca. 37 tecken). Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.
    Genom att bocka ur rutan kan du avaktivera denna funktionen. Tänk på att i vissa fall finns det krav på att mottagaren på ett enkelt sätt ska kunna avanmäla sig från utskick.
  • SMS max antal delar gör att du kan begränsa hur många SMS ett utskick till gruppen maximalt ska kunna bli. Detta kan vara bra om man har väldigt många medlemmar, då ett väldigt långt meddelande kan orsaka en stor kostnad. Läs mer nedan om hur man räknar storleken på ett SMS.
 
Email-leverans – här ställer du in hur “friendly name” på avsändaren på mailen ska se ut när de skickas till en adressboks Medlemmar som är en mailadress.
Lägga till en ny adressbok
Klicka på Bild på en ikon med ett plusstecken som används på TellusTalks webbgränssnitt för att skapa en ny resursför att lägga till en ny adressbok.
Dialog för att skapa en ny adressbok på TellusTalks webbgränssnitt
Namn/Visningsnamn – namnet du ger din resurs när du skapar den. Oftast används den bara för din egen del, men i vissa fall kan den även användas i viss kommunikation med medlemmar/mottagare.
Addresstyp – kan vara SMS, Läänk-SMS, Email, Fax eller blandat (av de tidigare alternativen)
 
När Adressboken är skapad så klickar du på Bild - öppna resurs för att komma åt inställningarna, läs mer om dessa under “Gemensamma funktioner” ovan.
 
Hur räknar man ut längden på ett SMS?

Ett vanligt SMS består av 160 tecken med GSM 7 bit alfabetet Detta är en begränsning i formatet som SMS skickas via.
För att kunna skicka längre meddelanden än så, måste vi dela upp texten i bitar om 153 tecken och skicka dem som separata SMS. Läs mer här om hur du räknar ut hur långt ditt SMS blir.

Automatiskt svar på inkommet SMS/MMS

Du kan aktivera ett automatiskt svar till dina inkommande SMS/MMS. Då får den som skickat SMS/MMS till dig ett SMS tillbaka så snart du mottagit meddelandet. Du väljer själv vilken text mottagaren ska få. Läs mer om autosvar och dynamiska autosvar här.

Svars-SMS på en adressbok

Om du ställer in SMS-svar som avsändare på din adressbok så kommer vi sätta våra virtuella mobilnummer som avsändare på SMS som skickas till adressbokens medlemmar. Vi väljer bland en pool av nummer, så det kan vara olika nummer som visas för olika mottagare.
Resurser adressbok svars-sms

Om en mottagare svarar på meddelandet så kommer vi skicka svaret till den eller de adresser som listas under Funktionärer.
Funktionären kan sedan svara på meddelandet och då sätter vi samma nummer som avsändare på det svaret, så att konversationen hänger ihop hos mottagaren.
Resurser adressbok funktionärer