Välkommen till inställningar för Verktygslådan

Här har vi samlat all information om inställningar för användare i vår webbaserade verktygslåda.

 
 

Öppna menyn genom att klicka på bild på knappen som visar eller döljer menyn i TellusTalks webbgränssnitt - Verkktygslådan klicka sedan på Inställningar Bild som visar menyvalet - Inställningar

Toolbox inställningar
Visningsnamn

Visningsnamn kan användas som “friendly name” när du skickar mail från verktygslådan, om inga andra inställningar är gjorda för ditt meddelande. Här kan du läsa mer om hur avsändare på mail ser ut.

Det är också ett sätt för kontots administratör att hålla ordning på användarna.

Visningsnamnet syns och ser trevligt ut när man skickar PDF för signering, till exempel:
visningsnamn

Landskod och Språkinställning
Landskod – här kan du ange landskoden dit du oftast skickar SMS.
Den gör så du slipper skriva till exempel +46 på dina SMS-utskick till Sverige.

Språkinställningar – avser språket för interna meddelanden för tjänsten, till exempel leveransrapporter.
Språket för själva verktygslådan anpassas efter webbläsarens inställningar.
Default (standard) är svenska

språkinställning

Logga in med engångslösenord

Ange mobilnummer eller mail som engångslösenord skickas till vid inloggning, välj tjänst och klicka på spara.

OTP

Tjänster
Här kan du lägga till eller ta bort tjänster, SMS eller fax.

Knapp SMS-inställningar

SMS-inställningar
SMS rapport
Standard är att inga rapporter skickas. Informationen om varje utskick hittar du ändå i dina loggar.
Ibland vill man ha en rapport om meddelandets status. Då ändrar du status från aldrig till de tillfällen du väljer. Välj mellan alltid, vid framgång eller vid misslyckande.
SMS-rapport
Leveransrapport skickas ut så snart vi fått rapport från mobilen eller mobiloperatören.

Vart ska rapporterna skickas?

När du fyllt i att du vill ha en rapport öppnas ett nytt fält.  Fyll i den adress dit du vill ha dina leveransrapporter, e-postadress eller URL.
Http är standard
Om du vill ha rapporten som XML till en URL: skriv XML: framför hela URL:en, exempelvis XML:http . . .
Detta måste du göra om rapporten ska skickas som XML, annars blir det HTTP form.
Vi har även stöd för ytterligare format vid mottagare i form av URL, kontakta oss för mer information.
Bifoga meddelandet
Bocka i om du vill att det ursprungliga meddelandet du skickade ska följa med i rapporten.
Avsändare

Du kan välja vilken typ av avsändare du vill ha på ditt SMS. Standard eller default för de flesta konton är svars-sms.

svars-sms

Klicka på pilen i rullgardinsmenyn för att välja en annan avsändare

avsändare alternativ

Default
Detta är inställningen på huvudkontot. Om du har denna inställning så kan den ändras om huvudadministratören ändrar inställningen för huvudkontot.

Nummer
Skriv in ett mobilnummer i rutan till höger. För mottagaren ser det ut som att du skickat meddelandet från det numret. Svarar mottagaren skickas svaret till mobilnumret. Du kan hyra ett virtuellt mobilnummer av oss, som du kan använda som avsändare.

Kortnummer / kodord
Om du hyr ett kodord på något av våra kortnummer kan du ange det som avsändare.
Om mottagaren svarar måste svaret inledas med ditt kodord för att svaret ska hamna hos dig.

Text*
Skriv en text på maximalt 11 tecken. Tänk på att mottagaren inte kan svara på detta SMS.

Ämne*
Om du gör SMS-utskick från mejl kommer ämnesraden i mejlet att användas som avsändare.
Texter klipps efter 11 tecken och visas sedan i sin helhet först i meddelandet. Om du inte anger något i ämnesraden sätter vi SMS-svar som standard.

Smart alternativ om du enkelt vill kunna växla mellan olika avsändare.

* Begränsningar vid valet textavsändare
Alfanumeriska avsändare (bokstäver) godkänns inte av alla operatörer i alla länder.
Du kan använda alla bokstäver och siffror i alfabetet med följande undantag: \ / [ ] " | { } ~ ^ €

Vi rekommenderar att du endast använder följande tecken: a-z, A-Z, 0-9, bindestreck (-) punkt (.) samt mellanslag.

iPhone och alfanumeriska avsändare
Historiskt sett har det ibland varit problem att leverera SMS till iPhone om avsändaren varit kort (1-3 tecken). Vi rekommenderar att du testar att skicka till några olika iPhones om du väljer en textavsändare som är kortare än 4 tecken.

SMS-delar
Ett meddelande som innehåller fler än 160 tecken delas upp i det antal SMS som behövs för rymma texten. Du kan skicka upp till 1224 tecken, vilket delas upp på max 8 SMS-delar.
Här kan du ange om du vill begränsa möjligheten att skicka många SMS-delar. Default inställningen är 7 SMS-delar
SMS-del
Varje del kostar som ett SMS. Om ditt meddelande är längre än det antal delar du angivit så klipps slutet bort.
Flash
Bocka i här så skickas dina meddelanden direkt till mobilens skärm och sparas normalt inte i mobilens inkorg.
Mycket bra när engångslösenord / OTP ska skickas.
Signatur
Här kan du skriva in en text som automatiskt läggs till i slutet av alla dina SMS.

signatur

Ta bort slutmeddelande
Har du en text som automatiskt läggs på i slutet av mejl som du skickar, kan du skriva in den här. Vi raderar då texten från SMS som skickas. Detta är användbart om mailservern automatiskt lägger på en text.

slutmeddelande

Knapp Faxinställningar

 

Försättsblad
Det här med försättsblad ska vara enkelt. Redan från allra första början har ni fungerande försättsblad som skapas med automatik för varje fax. Ibland har användarna särskilda önskemål om utformningen på försättsblad. Våra försättsblad är flexibla nog att uppfylla dessa önskemål.
 
Vänstra kolumnen innehåller data som vi lägger in på försättsbladet. En del av den datat kommer från konto och en del går att anpassa för varje användare.
 
 
 
 
 
 

Ett försättsblad skapas automatiskt åt dig när du skickar ett fax. Du har följande möjligheter gällande försättsblad:
– Ett gemensamt försättsblad för hela domänen (företaget)
– Ett försättsblad för varje avdelning, arbetsgrupp eller annan enhet
– Ett personligt försättsblad
– Inte använda försättsblad
– Ett egendesignat försättsblad

Olika språk
Du kan ha försättssidor på olika språk.

De aktiveras automatiskt av landskoden i faxnumret.
Om du till exempel skapar ett försättsblad på tyska så kommer det att användas när du eFaxar till ett tysktalande land.

fax-inst.

Faxkvitto
 
Ange den e-postadress till vilken ni vill få kvitton levererade.
Standard är “sender”, dvs avsändarens epost. Klicka på plustecknet till höger om den valda epostadressen, i rullgardinsmenyn kan du ställa in när ett kvitto ska skickas:
– Alltid: Du får alltid ett kvitto
– Alltid även preliminär: Du får ett kvitto när faxet lämnat oss och om vi byter leverantör under leverans men innan vi fått kvitto på att faxet nått fram.
– Vid framgång: Du får kvitto på alla levererade fax.
– Vid misslyckande: Du får kvitto på alla fax som inte levererats
– Aldrig: Du får aldrig kvitton på skickade fax
Längst till höger kan du välja om du vill ha en kopia, på skickat fax, i kvittot. Bocka i rutan “Bifoga meddelande” för att aktivera funktionen.

fax-kvitto

 

Knapp Organisationstillhörighet

Om ditt företag har ett organisationsträd för interndebitering kan du välja plats i organisationsträdet här.

Knapp email alias

De mailadresser som skall kunna skicka meddelanden via din användare och med dina inställningar. Fyll i dina andra mailadresser som ska kunna använda tjänsten och klicka på spara.

Knapp Behörigheter

Användare vars emailadress ligger här har administrativ access till din användare och kan logga in som dig. Här kan du t.ex. lägga till en kollega som ska ta hand om dina utskick under semestern.

Här finns också en lista över de användare som du har administrativ access till. Du växlar mellan dessa användare högst uppe till höger i din Verktygslåda.
Växla mellan användare

Knapp Ändra lösenord

Fyll i ditt nya lösenord och klicka på spara.

lösenord