Skicka Länk-SMS från verktygslådan

Här får du hjälp med att komma igång med att skicka Länk-SMS från Verktygslådan.
Som kund hos TellusTalk har du tillgång till en Verktygslåda på webben där du kan göra utskick. Ingen installation krävs.

Länk-SMS är lika stabilt som vanliga SMS och kan skickas till mottagare över hela världen. Länk-SMS har fler funktioner och användningsområden samt är enklare och billigare än MMS.

Mottagaren kan läsa ditt SMS på en gång. Länken går att öppna i mobilen och på datorn.
Lägg till mottagare
Ange mottagare i Till-fältet, det går fint att skicka till många samtidigt och det går bra att blanda mobilnummer och epostadresser. Medan du skriver ger systemet förslag på mottagare som du sparat i din adressbok eller skickat till förut.
Landskod på mobilnummer behöver du bara ange om du skickar till nummer som inte är svenska.

Copy-paste från Excel
Har du många mottagare i en xls-fil? Kopiera hela kolumnen med nummer eller epostadresser och klistra in. Vill du ha med mottagarnas namn måste namnet stå i den högra kolumnen i xls-filen, och så kopierar du båda kolumnerna.

Lägg till från adressboken

Klicka på Ikon adressbok till höger i Till-fältet för att söka fram mottagare från din adressbok 

Du får automatiskt upp innehållet i din adressbok, du ser vilka etiketter du kan välja mellan och du kan också söka i värde-fälten om du importerat sådana. Modifiera din sökning tills du är nöjd, du ser hela tiden sökresultatet nere till vänster, klicka sedan på Spara urval. Klicka på Nytt urval om du vill lägga till fler mottagare med andra kriterier, är du nöjd kan du stänga rutan.
Längst till höger i Till-fältet ser du din tillagda sökning, klicka på den om du vill granska eller ändra den. Tillagda från adressbok

Skriv mobilnummer
Skriv ditt Länk-SMS

Här kan du välja en separat text som ska skickas som SMS och sedan kan du formatera webbvisningen precis som du vill.

Klicka på  Grått A meddelandeformat och välj Vanlig text/Formaterad text.

Du kan då skriva ett kortare meddelande som SMS i fältet “Vanlig text”, vi lägger automatiskt till en länk sist i SMS:et där mottagaren kan klicka om de vill se ditt formaterade meddelande som visas på en automatiskt skapad webbsida. 

Länk-SMS

Lägg till bilder, film, ljudfil eller dokument som du vill att mottagaren ska kunna ladda ner.

Skicka länk-sms
Skicka eller schemalägg

När du är nöjd med ditt meddelande kan du välja att antingen skicka direkt, schemalägga, spara som utkast eller som mall.
Om du bara vill skicka direkt, klicka på Skicka.

Nu schemalägg spara

Schemalägg - Om du inte vill skicka ditt meddelande direkt kan du schemalägga det. Ange datum och tid när du vill att vi skickar iväg det och klicka på Spara. Som standard är upprepning ej påslagen. Du kan läsa mer om schemaläggning längre ner på denna sida.

Schemalägg

Utkast - Om du inte är klar med ditt meddelande kan du spara det som ett utkast och göra klart det senare. Du kan läsa mer om utkast längre ner på den här sidan.

Mall - Om du ofta skickar samma typ av meddelande så kan du spara det som en mall som du enkelt kan återanvända. Du kan läsa mer om mallar längre ner på den här sidan.

Skicka nu

Mottagaren får ett SMS med en automatiskt skapad länk, när de klickat på länken kan de läsa ditt meddelande och se bifogade filer.

link_sms_2020    

Hur många tecken visas i mitt Länk-SMS?

När du skickar ett Länk-SMS är förvalet att 1 SMS skickas. Det innebär att cirka de första 140 tecknen visas i själva SMS:et. Resterande text visas när mottagaren klickar på länken. Det är möjligt att utöka antal delar som skickas. Det innebär att en större del av texten du skickar visas direkt i SMS:et. Upp till 8 delar kan visas, precis som när du skickar vanliga SMS.

Provskicka

Innan du skickar ett meddelande kan du provskicka det till dig själv för att se hur det ser ut och hur många SMS-delar det blir.

Om du ska lägga till mottagare direkt i adressfältet

Börja med att sätta dig själv som mottagare och skicka till dig själv tills du är nöjd. Gå till Skickade-fliken och använd ett meddelande du var nöjd med som mall för ett nytt meddelande.
Kontakta oss om du vill ha hjälp att kolla hur många SMS-delar ditt meddelande blev

Om du ska skicka till mottagare från din adressbok Ikon adressbok

När du väljer mottagare från en adressbok så används adressbokens egna inställningar för hur utskicket ska se ut. Därför måste du lägga till dig själv i den aktuella adressboken först, sätt etiketten "Test" på dig själv så blir det enkelt att skicka bara till dig.
Adressbok med testmottagare

I Till-fältet väljer du Ikon adressbok och söker fram dig själv genom att bocka i "Test" bland etiketterna, spara urval och stäng fönstret.Skicka till adressbok testmottagare

Test i Till-fältetNu kommer du få samma inställningar som de andra i adressboken. Skicka ditt meddelande tills du är nöjd. Gå till Skickade-fliken och använd det meddelande du var nöjd med som mall för ett nytt meddelande.
Kontakta oss om du vill ha hjälp att se hur många SMS-delar det blev.

När allt ser bra ut kan du söka fram de övriga mottagarna från adressboken och skicka ditt meddelande till alla.

När skickas Länk-SMS?

Det finns olika tillfällen när Länk-SMS skickas, istället för ett vanligt SMS

Som standard så gör vi automatiskt om ett SMS till ett Länk-SMS om det finns en fil bifogad i meddelandet, oavsett om du skickar från Verktygslådan eller din mail. Inbäddade bilagor, som loggan i din mailsignatur, betraktas inte som bilagor så dessa filtrerar vi bort och ditt meddelande skickas som ett vanligt SMS. En fil som dras från skrivbordet till det e-postmeddelande du ska skicka blir i regel inbäddad och räknas inte som bifogad.

Om du vill att även inbäddade filer ska räknas med och konverteras till Länk-SMS så kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Om du vill att alla SMS du skickar ska omvandlas till Länk-SMS automatiskt kan du kontakta oss så fixar vi det. 

Om du vill att dina SMS aldrig ska omvandlas till Länk-SMS så löser vi det självklart också.

Länk-SMS används alltid när du skickar ett SMS som är skyddat med en inloggning samt inbjudan till elektronisk signering via SMS.

Interaktiv svarsfunktion
När mottagaren öppnat länken kan mottagaren svara på ditt meddelande direkt till din mail oavsett vilken typ av avsändare du har på ditt SMS. Vid behov kan mottagaren bifoga en fil i svaret till dig. Om mottagaren har öppnat meddelandet i sin mobiltelefon kan denne välja att ta en bild med sin mobilkamera, spela in en filmsnutt eller ljudfil eller bifoga en befintlig fil och sedan skicka till dig.
 
Det går även att svara med sin position (geopositionering som använder mobilens GPS funktion), kartan visas i loggen för användaren som nås via Verktygslådan.
link-sms-se-svara200
Spårbara länkar
 
När du gör utskick som mail och SMS som skickats som skyddade, mail och SMS med signeringsinbjudan samt Länk-SMS så lägger vårt system automatiskt till en länk i meddelandet innan vi skickar det till mottagaren. Länken är unik för varje mottagare och automatiskt spårbar så att vi loggar när länken öppnas. Det innebär att du tydligt kan se i loggarna i Verktygslådan när mottagaren klickat på länken.
 
klicka på loggar
 
Rad nummer 2 är utskicket, du ser att det levererats genom symbolen Bild - grön bock - lev och rad nummer 1, symbolen Bild - grönt öga är när mottagaren klickat på länken
 

loggar

Mottagaren kan välja att svara och även ange sin position i sitt meddelande

mottagaren

Svaret skickas tillbaka till dig med ditt ursprungsmeddelande:

svar länk-sms

Loggarna har då fått ytterligare en rad med symbolen Bild - grönt öga och svaret har skickats tillbaka till dig, som rad 1 i exemplet. Så här ser hela utskickets kedja i loggarna.

logs

Rad 3. Utskick
Rad 2. Klickat på Länk
Rad 1. Svaret mottaget

Placera länken själv

Som standard kommer länken automatiskt hamna längst ner i SMS:et

Om du vill placera den någon annanstans skriver du i SMS-delen kodordet –LINK_SMS– där du vill att länken ska hamna. Detta funkar även om du skickar via API.

R

Användningsområden

Skicka inbjudningar till event.
Orderbekräftelser via SMS.
Låt dina kunder ta del av kampanjer och erbjudanden.
Mottagarna kan svara med text, plats (GPS) och bilder direkt från mobilkameran.
Interagera med dina mottagare med hjälp av den enkla svarsfunktionen.
Skicka visitkort med vanliga SMS.
 Besöksregistrering i receptionen – ta en bild på besökaren och skicka den tillsammans med besöksnotifieringen via SMS.
Meddelande i röstbrevlådan? Skicka med ljudfilen när meddelandenotifieringen går ut som SMS.
Bifoga rapporter genererade av era larmsystem, underlättar för tekniker som direkt kan titta på bilagan i mobilen.

 

Vad finns bakom flikarna?

Flikarna

Spara som utkast
 
När du är nöjd med ett meddelande kan du spara det som ett utkast till senare. Välj Utkast nere till höger och klicka "Spara".
 
spara som utkast
Du hittar de meddelanden som du sparat under fliken Utkast
Flik utkast
 
Klicka på Ikon - öppna detaljer  för att öppna utkastet och redigera vidare.
 
 
Du kan behålla meddelandet som utkast eller skicka iväg det när du är klar.
Schemalägg dina meddelanden

Om du inte vill skicka ditt meddelande direkt kan du välja att schemalägga det istället.
Schemalägg

Ange datum och tid du vill skicka ditt meddelande och klicka på spara.
Ange tid och datum för schemalägg

Som standard är upprepning ej påslaget när du valt schemalägga. Klicka för att aktivera upprepning av ditt utskick.
Ställ in upprepning

Du kan nu välja hur ofta (varje, varannan...) och intervall (vecka/månad) ditt utskick ska upprepas. Samt vilka dagar i veckan som meddelandet skall skickas iväg. Ange även ett slutdatum, stäng fönstret när du är klar.

Du hittar du alla dina schemalagda utskick under fliken Schemalagda.

flik schemalagda
Spara som mall
Ett meddelande som du använder ofta kan med fördel sparas som en mall, så du kan använda det för framtida utskick.
Välj mall nere till höger och ange ett namn och klicka på spara. I fliken Mallar hittar du dina meddelandemallar.
 
Välj mall
Skickade meddelanden.
 
Här hittar du de meddelanden som skickats från Verktygslådan.
Klicka på Ikon - öppna detaljer för att se mer detaljer och få upp följande alternativ:
 
 
Ikon - använd som mall för nytt meddelande Skapa ett nytt meddelande med detta meddelande som mall
 
 
Ikon - blå penna Administrera signaturer. Här kan du se vilka som signerat, du kan lägga till ytterligare mottagare och du kan ladda ner signerade filer.
 
 
Ikon - loggar Kolla loggarna för bara det här utskicket.
 
 
Ikon - blå soptunna Radera utskicket från Skickade-fliken. Detaljerna finns kvar i loggarna om du skulle behöva dem senare.

Mer inställningar i skicka-vyn

 

bilaga
Bifoga en fil
För vanliga mailutskick kan du bifoga filer på upp till 10 MB.
Ska mottagaren signera filen (endast PDF) rekommenderar vi max 3,5 MB.
SMS-utskick konverteras till Länk-SMS om du bifogar en fil, där finns ingen storleksbegränsning.
För fax är det bäst att skicka PDF:er i gråskala, faxar hanterar inte färg. Innan man skickar xls-filer bör man tänka till, funktioner och grafer kan ställa till det. Konvertera hellre till PDF innan du skickar.
Kombinera med BankID-inloggning

Du kan kombinera Signering med Skyddade meddelanden, det kan vara bra om det är avtal eller annan känslig information som skickas. Mottagaren måste då först logga in med BankID eller engångskod för att kunna läsa den skyddade texten. Därefter kan de signera.

Klicka på och välj hur mottagaren ska logga in:

Inloggning med BankID är valt som standard, men här kan du också ange vilket eller vilka personnummer som ska kunna logga in.
Ställ in personnummer
Om du inte anger något personnummer kan vem som helst logga in med BankID, och du får då en notis om vilket personnummer som loggat in.

Se gärna vår film om hur man skyddar ett meddelande med engångskod

grå penna
Kombinera med Signering

Du kan kombinera dina SMS med signering, det kan vara bra om det är avtal eller annan känslig information som skickas. Mottagaren måste signera det skickade dokumentet med eID eller engångskod, dokumentet får du skickat tillbaka till din mail eller URL.

Klicka på symbolen  Grå penna Det finns flera olika signeringsalternativ att välja mellan:

Signeringsalternativ

Välj vilket eID som mottagaren ska kunna använda vid signering. Standard är svenska BankID, men du kan även välja motsvarande eID för Finland, Norge eller Danmark

Du kan välja engångskod som signeringsalternativ, klicka på pilen för att få upp valen. Engångskoden skickas till mottagaren på samma sätt som din signeringsinbjudan, antingen via mail eller SMS.
Engångskoden skapas automatiskt när mottagaren är redo att signera.

Om du väljer signering direkt på skärm (draw) som signeringsalternativ så kan mottagaren signera genom att rita sin signatur med muspekaren eller med fingret direkt på en skärm. De får även ange ett namnförtydligande.

Grått A meddelandeformat
Välj rätt meddelandeformat

Till höger om ärenderaden kan du välja vilket format du vill ha på ditt meddelande.


Vanlig text går bra att använda till det mesta. Till exempel SMS och meddelanden som bara ska innehålla vanlig text.

Formaterad text är bra när du ska skicka mail. Du får då upp fler verktyg för att göra ett snyggt mail där du kan infoga bilder med mera.

Vanlig text/Formaterad text väljer du om du vill skicka Länk-SMS. Du kan då skriva ett kortare meddelande som SMS i fältet "Vanlig text", vi lägger automatiskt till en länk sist i SMS:et där mottagaren kan klicka om de vill se ditt formaterade meddelande som visas på en automatiskt skapad webbsida. 

Det här alternativet är också bra om du skickar till mobilnummer och mailadresser samtidigt. Det formaterade meddelande skickas som ett vanligt HTML-formaterat mail till de mailadresser du skickar till.

Tre prickar
Mer inställningar för meddelandet

Här kan du göra mer avancerade inställningar som bara gäller för just detta utskicket

SMS-leverans
Giltighetstiden bestämmer hur länge mobiloperatören försöker leverera ett SMS till mobilen. Om du till exempel skickar en mötespåminnelse en timme innan ett möte vill du kanske inte att påminnelsen levereras efter att mötet är avslutat. Ange giltighetstiden i timmar:minuter. Minsta tiden är 5 min och längsta är 72 timmar.
Giltighetstiden påverkar inte fax och epost.

Som avsändare på ditt meddelande kan du välja mellan:
- Svars-SMS, då kan mottagaren svara och svaren skickar vi till din mailadress. Vi sätter olika nummer som avsändare.
- Text, då kan mottagaren inte svara på ditt meddelande. Max 11 tecken kan sättas som textavsändare.
- Nummer, du kan sätta ditt eget mobilnummer eller ett virtuellt nummer som du hyr av oss. Mottagaren kan svara och svaren skickas till det angivna numret.
 
 

Email-leverans

Email från namn kan sättas till valfri text. T.ex. så kan företagsnamnet sättas eller kanske en specifik avdelning som skall hantera just detta utskicket. Detta påverkar dock INTE den epostadress som används som avsändare.
Om du skriver noreply här så kan mottagaren inte svara på ditt mail.
 

Betalningsbegäran 
Om ni har aktiverat funktionen och kopplat ett eller flera betalalternativ till oss så kan ni skicka betalningsbegäran via SMS eller mail. Här kan du läsa mer om betalningsbegäran.

Går papperskorg
Radera meddelandet

Är du missnöjd med ditt meddelande, klicka på Går papperskorg för radering/rensing av ditt skrivna meddelande och börja om från början..