Länk-SMS – som MMS, fast bättre

Med Länk-SMS slipper du de begränsningar som MMS har vad gäller räckvidd, storlek och typ av bilaga. MMS har inte stöd i alla länder och i alla telefoner, dessutom finns det en maxgräns på hur stora bilagor du kan skicka.

Länk-SMS är ett helt vanligt SMS som kan levereras till alla mobiler i hela världen. Vi lägger automatiskt till en kort länk där mottagaren kan läsa hela ditt meddelande samt se och ladda ner de bilder, videos och dokument som du bifogat.

Det är enkelt att använda Länk-SMS. Skapa ett vanligt SMS via vår tjänst och bifoga de bilder, dokument och videor som du vill skicka. Vi gör automatiskt om ditt SMS till ett Länk-SMS. Länk-SMS är bra sätt att snabbt nå ut med mycket information i ett och samma SMS.

Användningsområden för Länk-SMS

  • Skicka dina nyhetsbrev som SMS – ett kort meddelande till kunden i själva SMS:et med uppmaning att läsa mer på länken där du kan presentera ditt nyhetsbrev lika snyggt som när du skickar ut det via mail. SMS läses i mycket högre grad än mail.
  • Skicka mycket text i ett enda SMS – en kort sammanfattning i SMS:et med information om att hela beskrivningen finns på länken. Du betalar bara för en SMS-del samtidigt som det blir lättare för mottagaren att läsa längre text på en webbsida.
  • Underlätta för mottagaren att svara dig med både text och bilder som inte tappar upplösning. Perfekt för felanmälningar och försäkringsärenden.
+

Svarsfunktioner för Länk-SMS

På länken som mottagaren får finns det en inbyggd svarsfunktion där de kan skriva text till dig, men även ta bilder och bifoga, spela in ljud eller video, bifoga filer från telefonen samt även ange deras GPS-position om de vill. Du får deras svar till din mail eller via API om du föredrar det.

Skicka online

Skicka via vår webbaserade verktygslåda som alltid finns tillgänglig, oavsett vart du är. I verktygslådan har du allt du behöver för att skicka alla typer av SMS.

Skicka från mejl

Använd din maill när du skickar Länk-SMS. Funkar med alla mejlklienter, både lokala och webbaserade, ingen installation krävs.

Skicka via API

Anslut dina system och applikationer. TellusTalk har stöd för många olika sorters API, bland annat REST, XML, JSON och HTTP.