Tal-SMS är meddelanden som du kan skicka till mobiltelefoner och fasta telefoner som blir upplästa när mottagaren svarar. Meddelande kommer läsas upp av en syntetisk röst. Tal-sms är även kallat FSMS (Fixed Line SMS).

Skicka larm som kommer fram

Har ni tillexempel ett larmsystem som skickar SMS till folk som har sovande jour, en liten SMS-signal kan man ju sova sig igenom men här ringer det tills man svarar! Det är också ett enkelt sätt att skicka automatiska larmmeddelanden till fasta telefoner som normalt inte kan ta emot SMS.
Låt mottagaren svara på frågor genom att trycka 1 för ”ja” och 2 för ”nej” till exempel. Kan vara smart att kombinera med ett vanligt SMS, så det är enkelt att läsa meddelandet igen vid behov. Du kan såklart skicka larm till många mottagare samtidigt!

Fler användningsområden för Tal-SMS

Tal-SMS är även ett utmärkt sätt att förbättra dina kundrelationer genom att skicka påminnelser, information eller hälsningar. Ett Tal-SMS är mer personligt och alla som kan ta emot samtal kan ta emot ett röstmeddelande.

 

Mer om Tal-SMS

Du kan välja mellan 18 språk och om du skickar till ett land vi inte har språkstöd för så väljs engelska automatiskt.

Vill du ha ett svar på ditt meddelande så kan du låta mottagaren bekräfta ditt tal-SMS genom att trycka en siffra, eller svara på frågor genom att trycka 1 för ”ja” och 2 för ”nej” till exempel.

Du kan skicka Tal-SMS via din mejl, vår online verktygslåda eller API.

Ett Tal-SMS på ungefär 275 tecken tar cirka 20 sekunder att läsa upp. Du kan skicka längre Tal-SMS precis som när du skickar vanliga SMS. Du kan skicka upp till 1224 tecken, vilket delas upp på max 8 SMS-delar. Man betalar per SMS-del och ett Tal-SMS (1 del) kostar 2 SEK.