TellusTalk är först i Sverige med att erbjuda elektroniska id-kort som är godkända inom hela EU.

Med id-kortet kan du göra en EU-godkänd elektronisk signatur för företagets räkning eller skydda elektroniska dokument från manipulation med ett äkthetsintyg.

Jessica Pietsch, teamleader på TellusTalk och en av de godkända handläggarna av kvalificerade certifikat.

Inom EU finns ett regelverk, eIDAS, som reglerar hur elektroniska signaturer och sigill ska hanteras och då blir också dokumentet verifierbart inom hela EU. För detta behövs det en elektronisk id-handling som kallas för kvalificerat certifikat.

Ett kvalificerat certifikat är ett elektroniskt id-kort som utfärdas enligt EU:s direktiv och följer reglerna för hur betrodda tjänster ska vara konstruerade, för att fungera över landsgränser inom överenskommelsen.

Exempel på användningsområden:

 • Id-kort för inloggning i system
  Bygg in i egna system eller använd i myndigheters system inom EU
 • Elektronisk signering av dokument för företaget
  En tydlig och säker lösning för att signera i tjänsten eller för företagets räkning
 • Äkthetsstämpel av dokument
  Stämpla och lås dina dokument och skydda dem från otillåten manipulation
 • Äkthetsstämpel av programvara
  Stämpla och lås din programvara och skydda den från otillåten manipulation

-Fram till nu har det inte funnits någon i Sverige som haft rätt att utfärda kvalificerade certifikat – något som verkligen efterfrågats av våra företagskunder, säger Jessica Pietsch som är teamleader på TellusTalk.

Läs mer om hur det går till att skaffa det kvalificerade certifikatet här:

Kvalificerade certifikat – ditt id-kort för EU