Kärt barn har många namn och vi är vana att vi kallar signeringar olika saker. Vissa säger e-signering, elektronisk signering, digital signering eller t.ex e-sign. Men finns det egentligen någon skillnad och vad är skillnaden ?

Här förklarar vi skillnaden mellan en elektronisk och en digital signering.

Vi berättar även om vad som gör TellusTalks signeringar säkra för er att använda i er signeringsprocess.
Som kund kan du använda din vanliga mail, API eller vår enkla webbinloggning för att skicka inbjudan till signering via mail eller SMS.

R

Elektronisk signering

Är ett brett begrepp som till exempel kan vara ett klick i ett mail eller en inklistrad scannad autograf och har långt ifrån lika högt bevisvärde som en digital signatur men den får inte nekas juridisk giltighet bara för att den är i en enklare elektronisk form.

R

Digital signering

En elektronisk signering blir en digital signering när signaturen unikt kan länkas till mottagaren, till exempel som när mottagaren har signerat dokumentet med BankID. Det signerade dokumentet låser vi med vårt kvalificerade certifikat för att förhindra manipulation.

TellusTalk erbjuder alla nivåer av signeringar

Enkelsignera direkt på skärm eller med engångskod.
Den här tjänsten ingår i abonnemanget

Avanceradsignera med BankID
Den här tjänsten ingår i abonnemanget

Kvalificeradsignering med Kvalificerat certifikat
Den här tjänsten är en fristående tjänst som inte ingår i abonnemanget

Hur blir TellusTalks signerade dokument säkra?

TellusTalk använder sig av PAdES som uppfyller kraven i eIDAS och är en internationellt accepterad standard för elektronisk/digitalt- signerade dokument.

Vi låser sedan PAdES dokumentet med vårt certifikat utfärdat av en Trust Service Provider (TSP) från The European Union Trust List (EUTL). Detta gör att dokumentet är skyddat mot ändring.

Vi inkluderar även en tidstämpel som visar att vårt certifikat var giltigt vid tiden för signeringen. Det innebär att signaturen anses vara giltig även om certifikatet gått ut. Det kallas long term archival.
Den här nivån är den som rekommenderas för ”Kvalificerade signaturer”.
Detta är också den enda nivån som fullt ut följer eIDAS reglemente och har stöd för kommande lagstiftning inom elektroniska signaturer.