Är ni på jakt efter en leverantör för säker elektronisk signering? Då kan det vara lämpligt att välja en som producerar eIDAS-godkända signaturer. Här förklarar jag vad eIDAS är och hur våra signaturer blir godkända.

eIDAS är en EU-förordning om elektronisk identifiering och förtroendetjänster för elektroniska transaktioner inom EU. Ett enkelt sätt att förklara det på är att eIDAS är till för att tillhandahålla ett säkert sätt för användarna att göra affärer online istället för att skicka pappersdokument via post eller fax.

approved

eIDAS definierar tre tillitsnivåer för elektroniska underskrifter:

  • Enkel elektronisk signatur (SES) har en låg juridisk status och inkluderar t.ex. inscannade handskrivna underskrifter som förts in i elektroniska dokument.
  • Avancerad elektronisk signatur (Ades) innebär att det finns en unik identifiering av personen som signerar och man ska kunna säkerställa att dokumentet inte modifierats efter signeringen. En underskrift på denna nivån är i de flesta fall tillräcklig. Signaturer med BankID kan hålla denna tillitsnivån.
  • Kvalificerad elektronisk signatur (QES) ska enligt eIDAS ha samma rättsliga verkan i hela EU som en handskriven underskrift. För att en kvalificerad elektronisk signatur ska vara giltig krävs det en avancerad elektronisk signatur som har ett kvalificerat certifikat samt är skapad för en säker anordning för signaturframställningen.

Det är i grunden sättet som man identifierar signatören på som skiljer sig åt. Sedan har eIDAS ytterligare tekniska krav på respektive tillitsnivå. Det handlar om digitala certifikat, elektroniska sigill och tidsstämplar på det signerade dokumentet. eIDAS rekommenderar även att man låser det signerade dokumentet för att en signatur ska kunna anses som säker och hållbar. Läs gärna vårt tidigare blogginlägg om just säkra PDF-dokument.

Inget av detta syns med blotta ögat utan man måste öppna den signerade filen i ett valideringsprogram som till exempel Adobe för att få all info om signeringen, certifikat, sigill och stämplar. Vi samlar även uppgifter om signaturen på ett försättsblad som läggs till i dokumentet tillsammans en vattenstämpel. 

Våra tjänster erbjuder alla tre tillitsnivåer – du väljer vilken du vill använda och när

Våra signerade dokument är fullt godkända enligt eIDAS då vi använder PAdES för att paketera och låsa dokumentet med vårt certifikat och tidstämpla det så att det uppfyller kraven för långtidsarkivering. Vi hjälper även er att välja rätt signeringslösning till era dokument, klicka här för att komma i kontakt med oss.

grön bock